Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/740, które weszło w życie 1 maja 2021 roku dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ustaliło nowe zasady oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów i ma zastosowanie do opon C1, C2 i Opony C3 wprowadzane do obrotu.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy zapewniania zharmonizowanych informacji na temat parametrów opon poprzez etykietowanie, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon.

Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie oszczędnych, trwałych i bezpiecznych opon o niskim poziomie hałasu. Nowe rozporządzenie umożliwi obecność na rynku większej liczby opon o wysokich osiągach pod względem bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju 1 .

Aby ułatwić monitorowanie zgodności, zapewnić użyteczne narzędzie dla użytkowników końcowych i umożliwić dystrybutorom alternatywne sposoby otrzymywania informacji o produkcie, w rozporządzeniu stwierdza się, że wszelkie nowe i dalsze informacje muszą być zawarte w bazie danych o produktach (europejska baza danych o produktach ds. etykietowania energetycznego – EPREL), ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1369.

NOWA ETYKIETA OPONY I JEJ CECHY

  1. Nowy tytuł „ENERGIA”.
  2. Kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do bazy danych EPREL.
  3. Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy.
  4. Rozmiar opony z kodem prędkości i indeksem nośności.
  5. Piktogram, skala i 5 klas wydajności paliwowej: A oznacza klasę o najniższej wartości oporu toczenia, która z kolei zapewnia najlepszą wartość zużycia paliwa i najniższy wpływ na środowisko.
  6. Piktogram, skala i 5 klas przyczepności na mokrej nawierzchni: A oznacza klasę o najwyższej wartości przyczepności podczas hamowania na mokrej nawierzchni.
  7. Piktogram zewnętrznego hałasu toczenia, wartość (wyrażona w dB (A) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej) oraz 3 klasy wydajności.
  8. Wszelkie dalsze piktogramy przedstawiające właściwości przyczepności na śniegu i lodzie 2 .

Etykieta pokazana powyżej zostanie umieszczona na każdej oponie, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu łatwe zapoznanie się z informacjami i podjęcie świadomej decyzji przy zakupie produktu.

1 Bezpieczeństwo na drodze i oszczędność paliwa zależą w dużej mierze od zachowania kierowców: ekologiczna jazda może znacznie zmniejszyć zużycie paliwa, należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach, aby zoptymalizować zużycie paliwa, a także należy zawsze przestrzegać przyczepności na mokrej nawierzchni i drogi hamowania.

2 Opony Ice Grip są specjalnie zaprojektowane do nawierzchni drogowych pokrytych lodem i zbitym śniegiem i powinny być używane wyłącznie w bardzo trudnych warunkach klimatycznych (np. niskich temperaturach). Należy pamiętać, że używanie opon z przyczepnością na lodzie w mniej surowych warunkach klimatycznych (np. mokre warunki lub wyższe temperatury) mogą skutkować nieoptymalnymi osiągami, w szczególności w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, prowadzenia i zużycia.

 

EPREL I KOD QR

Użytkownik końcowy może bezpośrednio wyszukiwać etykiety energetyczne i karty informacyjne produktów w bazie danych produktów (EPREL), korzystając z kodu QR wydrukowanego na etykiecie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *